Husavisen i Mellomvika 5 er et medium ment for å legge til rette for uformell kommunikasjon på tvers av nivåer, etasjer og enhetene NAV Servicesenter og NAV Økonomi Stønad. //

Huslyden - intern avis

2013 var det andre produksjonsåret for Huslyden.

De fire utgavene vi ga ut i 2013 har vært et positivt bidrag til arbeidsmiljøet, og vi ser fram til jubileumsutgaven i forbindelse med utgivelse nr. 10.

Huslyden kom i 2013 ut i papirutgave for første gang, og vi kunne med stolthet legge ut slike utgaver rundt om i etasjene.

Mot slutten av året ble redaksjonen utvidet fra fire til fem medarbeidere.

I løpet av året har vi gjort flere intervjuer, hatt mange fotograferinger, titalls timer med produksjon, og det har kommet inn flotte bidrag fra frivillige bidragsytere. Dette er noe som skaper en spennende og utfordrende hverdag for oss som jobber i redaksjonen.

Husavisen i Mellomvika 5 er et medium ment for å legge til rette for uformell kommunikasjon på tvers av nivåer, etasjer og enhetene NAV Servicesenter og NAV Økonomi Stønad. Ønsket er å skape trivsel, glede, energi, motivasjon og engasjement!

 

KOMMU-
NIKASJON