Da er det sentralt at vi ser den viktige faglige og sosiale ressursen seniorene har utviklet gjennom et langt yrkesliv, og at vi benytter denne ressursen aktivt- //

Kompetansearbeid

Kurs i kunde- og medarbeiderservice

Åtte veiledere deltok på kurset med coach Trine Dahlmo. På kurset lærer en metoder for å fremme trivsel og entusiasme hos kunder og kollegaer. Disse metodene kan brukes for å skape gode øyeblikk i møte med andre, både på jobben og hjemme. Å være bevisst hva som skal til for å skape gode relasjoner og løsninger, gir deg muligheten til å påvirke det som skjer mellom deg og andre, og styre det i en positiv retning.

Når alle parter opplever å lykkes, skapes glede og god energi, som også kommer andre til gode.

Veilederkurs

Seks veiledere deltok på et firedagers kurs med coach Trine Dahlmo. Det ble fokusert på arbeidet med å etablere utviklende sannheter om mennesker og at alle har gode intensjoner. Videre jobbet vi med bevisstheten om at vi oppfatter verden ulikt og gjør våre unike vurderinger basert på den historien vi har.

Vi fordypet oss i hvordan ulike egenskaper hos mennesker virker på "selvet" og på omgivelsene, og at vi har evnen til å utvide vårt repertoar av egenskaper. Målet med kurset var at vi skulle dra hjem med fornyet selvtillit og bevissthet om hva konkret som gjør oss gode, og at vi også skulle ha med en liten mental «arbeidsliste» over ting vi ønsker å utvikle oss videre på.

Seniortiltak

Vårt mål er at våre seniormedarbeidere skal være lengre i arbeid. Da er det sentralt at vi ser den viktige faglige og sosiale ressursen seniorene har utviklet gjennom et langt yrkesliv, og at vi benytter denne ressursen aktivt. Det er viktig å tilrettelegge for at seniorene får videreutviklet sin kompetanse, på samme måte som vi gjør det for yngre medarbeidere. Årlig arrangerer vi seniordag for våre medarbeidere i aldersgruppen 55+. I år ble dagen gjennomført på NAV Servicesenter med en gjennomgang av pensjonsrettigheter med Anne Varhaug Nordkil fra NAV Kontaktsenter Pensjon.

Samspill skaper vekst - 7. mars 2013

Samspill skaper vekst er en årlig konferanse arrangert av Kunnskapsparken Helgeland. NAV Servicesenter er en av flere bedrifter som medvirker i arrangementet.

Konferansen ble arrangert på Meyergården hotell og var fulltegnet med 320 deltakere. På årets inspirasjonsdag deltok NAV Servicesenter med 15 medarbeidere. Det var leid inn fem forelesere som inspirerte en fullsatt sal:
Ingebrigt Steen Jensen, Frode Alnæs, Mette Varem, Ailo Gaup og Veronica Evertsen.

Fagdag - for alle ansatte med fokus på helsefremmende arbeidsplass

Foredragsholderen var Lisa Vivoll Straume – omtalt som grunder, faglig leder i MIND: AS, og doktorgradsstipendiat ved Psykologisk Institutt, NTNU. Hun har jobbet med temaet positiv psykologi i både forskning og praksis de siste 10 årene, og har etter hvert opparbeidet seg en solid faglig kompetanse i tillegg til praktisk erfaring på feltet. I høst er også Lisa å se i en programserie på NRK, (Lykke) med positiv psykologi som tema.