En SMS-undersøkelse fra NAV Kontaktsenter viser at stadig flere får svar på det de lurer på når de ringer arbeidsgivertelefonen. //

Arbeidsgivertelefonen - 55 55 33 36

Tjenesten samler de mest etterspurte tjenestene fra arbeidsgivere på ett nummer. I størst mulig grad skal alle henvendelser fra arbeidsgivere løses ved første kontakt.

Arbeidsgivertelefonene er inndelt i 5 tastevalg og ved NAV Servicesenter besvarer vi henvendelser på tre av dem.

Nøkkeltall

   

185 699

Betjente  henvendelser

70,5 %

besvart innen 30 sekunder 

 

 

Tastevalg 2 - Oppfølging, tilrettelegging og sanksjon

Veilederne på arbeidsgivertelefonen besvarer henvendelser knyttet til oppfølging av sykmeldte, samt tiltak og virkemidler. I tillegg besvares også henvendelser i forbindelse med forhåndsvarsel om, og vedtak om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldte. Raskere Tilbake er et tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Det omfatter tilbud fra NAV og Spesialisthelsetjenesten. Den landsdekkende telefontjenesten informerer om tiltakene og hjelper bedriften til å avklare spørsmål rundt dette.

Tastevalg 3 - Rekruttering, permittering og arbeidsrettede tiltak

Veilederne besvarer henvendelser om rekruttering av nye ansatte i bedrifter, spørsmål knyttet til permittering av arbeidstakere, og hvordan NAV kan bistå med tiltak knyttet til å komme tilbake i jobb, eller beholde jobben. Når det gjelder rekruttering veileder vi arbeidsgiverne som benytter selvbetjeningsløsningene på nav.no. I tillegg til bruk av CV-baser på www.nav.no formidler vi også direkte kontakt med lokalt NAV-kontor.

Tastevalg 4 - NAV Aa-registeret

NAV Aa-registeret er et dataregister over arbeidsforhold i Norge. Registeret viser koblingen mellom virksomhetens organisasjonsnummer og arbeidstakers fødselsnummer. I tillegg inneholder registeret kontonummer som sykepengerefusjoner og foreldrepenger utbetales til. Ved NAV Servicesenter besvares det telefonhenvendelser for Aa-registeret og spørsmål knyttet til regelverket for inn- og utmelding av arbeidstakere i registeret. Det gis også veiledning til bedrifter som skal endre eller registrere nytt kontonummer via Altinn.

Nøkkeltall totalt

   

Raskere tilbake

1 354

henvendelser totalt

63 %

besvart innen 30 sekunder

SBL-telefonen

2 503

henvendelser totalt

77 %

besvart innen 30 sekunder

Lege og helsepersonell

255

henvendelser totalt

72 %

besvart innen 30 sekunder