En setning var nok //

NAV Jobblyst

Unge utenfor arbeidslivet eller unge som står i fare for å falle utenfor både skole og arbeidsliv er en prioritert målgruppe i NAV, og NAV ønsker å bruke sosiale medier for å nå denne målgruppen.

NAV Jobblyst på Facebook ble etablert som en ny tjeneste 17.03.14, og formålet med tjenesten er å bidra til at flere unge kommer i jobb og aktivitet gjennom å være det lille, men svært viktige puffet i riktig retning. NAV har fått mye positiv oppmerksomhet i forbindelse med etablering av en uformell arena der vi kan møte brukerne.

NAV Jobblyst består av veiledere fra NSS og KS Oppland, og har et tett samarbeid med Akershus fylke. Veilederne har bred kompetanse innen jobbsøking, tiltak og arbeidsmarkedet.

I hele 2014 nådde vi over 1,3 millioner lesere og hadde totalt 1250 kommentarer på siden.

34 prosent av dem som har lest innleggene har vært mellom 13-34 år
32 prosent av de som har engasjert seg har vært mellom 13-34 år. 

Brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 viste at 61 % av de spurte gjorde noe konkret etter å ha vært i kontakt med NAV Jobblyst:

«Har fått jobb, kontakten med NAV Jobblyst fikk løst meg opp slik at jeg tok tak i ting selv, og tilslutt klarte å skaffe meg jobb selv. En setning var nok»