Å si sannheten, selv om den er vanskelig, er god service. //

 

Teknisk brukerstøtte nav.no

Dette er en telefontjeneste som gir teknisk brukerstøtte på etatens nettsider www.nav.no.Vi veileder brukerene blant annet om de har behov for teknisk hjelp når det gjelder pålogging og bruk av  NAV sine selvbejteningsløsninger. 

Kompetansearbeid

Veilederne på teknisk brukerstøtte har over tid målrettet jobbet med god brukerservice og hatt fokus på god kvalitet i samtalene og hva dette betyr for brukeropplevelsen. Dette har gitt resultater, hvor både undersøkelser og tilbakemeldinger gir signaler om at vi leverer godt. For å sikre høy kvalitet i samtalene gjennomføres det jevnlig ulike kvalitetstiltak. De mest benyttede er medlytt og fagmøter. 

Nøkkeltall

95 037

betjente henvendelser

53 192

besvarte e-post

68%

av henvendelsene ble
besvart innen 30 sekunder