Til tider kan kvalitetsarbeid være krevende, men er også avgjørende for det sluttproduktet vi klarer å levere. //

Våre produksjoner //

Teknisk brukerstøtte

Dette er en telefontjeneste som gir teknisk brukerstøtte på etatens nettsider www.nav.no.Vi veileder brukerene blant annet om de har behov for teknisk hjelp når det gjelder pålogging og bruk av NAV sine selvbejteningsløsninger.

Våre produksjoner //

NAV Jobblyst

NAV Jobblyst på Facebook ble etablert som en ny tjeneste 17.03.14, og formålet med tjenesten er å bidra til at flere unge kommer i jobb og aktivitet gjennom å være det lille, men svært viktige puffet i riktig retning.

HR-arbeid //

 

Kompetansearbeid

Da er det sentralt at vi ser den viktige faglige og sosiale ressursen seniorene har utviklet gjennom et langt yrkesliv, og at vi benytter denne ressursen aktivt.

Aktiviteter //

 

Huslyden

Husavisen i Mellomvika 5 er et medium ment for å legge til rette for uformell kommunikasjon på tvers av nivåer, etasjer og enhetene NAV Servicesenter og NAV Økonomi Stønad.