Vi har en unik mulighet til å bidra til at brukerne får gode brukeropplevelser i møtet med NAV.

Leder

Året 2015 ble nok et spennende år preget av endringer, oppstart av nye tjenester samt utvikling av eksisterende tjenester. Alt med tanke på å gi brukerne (privatpersoner, arbeidsgivere, leger og øvrige samhandlere) enda bedre service i ulike kanaler.
Med de endringer som har skjedd i løpet av året 2015 har vi aktivt bidratt til å være med å styrke NAV`s førstelinje. Dette gir resultater og brukerne opplever en tilgjengelig og profesjonell første linje, som igjen bidrar til å øke omdømmet til vår etat.
Å møte brukeren i andre kanaler (sosiale media m.m) enn de mer tradisjonelle (fysisk oppmøte på NAV kontor og telefon) gir NAV nye muligheter til en åpen dialog med bruker og en mer tilgjengelig offentlig forvaltning. Fremover er Grunnfortellingen og kanalstrategien ekstra viktig. De som er digitale brukere må oppmuntres til å benytte våre digitale tjenester. På den måten kan vi frigi tid i NAV til å hjelpe de brukerne som mest trenger bistand fra oss.
For det kommende året vil utvikling av tjenestene fortsatt stå i fokus, samt at vi leverer tjenester med høy kvalitet. Kurs i Telefonteknikk og feedback er viktige bidrag til å levere enda bedre tjenester. Brukerfokuset er viktig for å lykkes - og noe av vårt bidrag i dette er å behandle alle med respekt og tillit. I likhet med samfunnet for øvrig endrer NAV, som organisasjon, og vi som enhet seg fra dag til dag – og målet for 2016 at vi skal bli «litt bedre enn i går».
Å være en del av NAV`s førstelinje er noe vi er stolt av. Vi har en unik mulighet til å bidra til at brukerne får gode brukeropplevelser i møtet med NAV. Uavhengig av hvilken kanal vi møter brukerne er service kjennetegnet til gode møter med bruker. Det er de gode møtene som gir oss drivkraft i utviklingsarbeidet og som bekrefter at vi gjør de riktige tingene. Samtidig gir dette oss videre inspirasjon til å bli litt bedre enn i går og at alle brukere skal kunne kjenne til den gode opplevelsen i møtet med NAV.
Til slutt vil jeg berømme våre medarbeidere for den jobben de hver dag gjør for å gi gode brukeropplevelser. Jobben med å være en førstelinje kan tidvis være krevende, men dette løser de på en utmerket måte.

Takk for i år

Kristin