Nøkkeltall 2015

Teknisk brukerstøtte nav.no

65 897

Betjente henvendelser

 

19 430

Besvarte epost

Servicegrad

 64%

av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

Arbeidsgivertelefonen

216 175

Betjente henvendelser

Servicegrad

 56%

henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

Spesifisert

Betjente henvendelser for Tastevalg 2 – oppfølging av sykemeldte og sanksjoner
Servicegrad: 56 % av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

64 057
Betjente henvendelser for Tastevalg 3 – rekruttering, permittering og tiltak
Servicegrad: 61 % av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

52 642
SBL-telefonen som gir brukerstøtte og autorisering for CV-basen til NAV
Betjente henvendelser
Servicegrad: 59 % av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder
2 107

Lege og behandler telefon

Betjente henvendelser:                                                                                              99 354
Servicegrad: 54 % av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

800Gjeld

7 021

Betjente henvendelser telefon

Chat

10 037

Betjente henvendelser Chat

Servicegrad

70 %

av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

NAV Servicesenter EURES

 3 065

Betjente henvendelser

 

4 215

Besvarte epost

 

6 244

Registrerte stillinger

Servicegrad: 85 % av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

Stillingsdatabasen nav.no

116 319

Registrerte stillinger fra aviser/tidsskrifter og e-post

 

41 135

Godkjente stillinger registrert av arbeidsgivere på nav.no

 

16 062

Stillinger overført og godkjent via XML

Reklamasjoner: 0,06 % 

Brukerstøtte fagsystemer

8 204

Totalt antall løste saker

 

95%

Løsningsgrad