Bedriftsidrettslaget vil prøve å fremme en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapende arbeid, og tilbud om ulike typer aktiviteter. //

NAV Mellomvika Bedriftsidrettslag

Aktiviteter målt i forhold til målsetting

Bedriftsidrettslagets formål er å gi alle ansatte ved NAV Mellomvika et tilbud innenfor flere typer aktiviteter. Bedriftsidrettslaget vil prøve å fremme en aktiv livsstil og trivsel gjennom holdningsskapende arbeid, og tilbud om ulike typer aktiviteter.

Aktiviteter året 2015:

Bedriftsidrettslaget har i 2015 tilbudt mange ulike aktiviteter til medlemmene. Trimrommet har blitt oppgradert med nytt dips-stativ samt at det er skiftet wire på trenings-benk og løpemøller har blitt vedlikeholdt.  Nytt av året er at vi valgte å ha «ut på tur» kun annenhver uke i løpet av sommeren og høsten, i tillegg prioriterte vi å ha en egen langtur med påfølgende middag en lørdag i august.

Våre aktiviteter og tilbud siste året:

 • Spinning på Stamina, vårsesong. Tre instruktører internt fra NAV Mellomvika har byttet på å ha timer. Oppmøtet var imidlertid lavt og tilbudet ble derfor droppet høsten 2015.
 • Bowling, både dame- og herrelag. Deltakelse i bedriftsserien og Haalandcup for herrene.  
 • Catslide, 1 gruppe med til sammen 20 stk. Trening i kantina på tirsdager. Både vår og høst.
 • Fotball-lag herrer deltok på årets Haalandcup med påfølgende bankett.
 • Blåvegenløpet, bedriftslaget sponset deltagelse for NAV`s ansatte. 
 • Ut på tur med flere forskjellige destinasjoner i løpet av forsommeren og høsten 2015.
 • Egen sommertur (langtur) med påfølgende middag i Hattfjelldal.  
 • Familiedag til Plurdalen, (Kløfttjønna) hvor vi fikk fiske gratis i fiskevatn til Rana Jeger og fisk. Det ble premiering og grilling i grillhus tilhørende Rana Jeger og fiskeforening.
 • Yoga ble tilbudt for en gruppe, Heidi Otting var instruktør.
 • Pistolskyting ved Rana pistolklubb sin bane i Åenget, ca 20 personer møtte opp. Det ble en uhøytidlig skytekonkurranse med premiering og servering i etterkant. Flere meldte seg inn i Rana Pistolklubb i etterkant.
 • Skøytekurs (ski) ble avholdt i Skillevollen i mars med godt oppmøte.
 • Oppstart av jogge-gruppe hver onsdag i Klokkerhagen ved Andreas.
 • Swing-kurs.

 

 I år har vi gitt Skillevollen flyktningmottak panteinntektene på kr. 3 000.

 

ENERGI