På en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives har medarbeiderne positive forventninger til arbeidssituasjonen og til oppgavene. //

Kompetansearbeid

Seniortiltak

Vårt mål er at våre seniormedarbeidere skal være lengre i arbeid. Da er det sentralt at vi ser den viktige faglige og sosiale ressursen seniorene har utviklet gjennom et langt yrkesliv, og at vi benytter denne ressursen aktivt. Det er viktig å tilrettelegge for at seniorene får videreutviklet sin kompetanse, på samme måte som vi gjør det for yngre medarbeidere.

Årlig arrangerer vi seniordag for våre medarbeidere i aldersgruppen 55+. I år ble dagen gjennomført på NAV Servicesenter med en gjennomgang av pensjonsrettigheter med Anne Varhaug fra NAV Kontaktsenter Nordland.

Samspill skaper vekst – 16. april 2015

Samspill skaper vekst er en årlig konferanse arrangert av Kunnskapsparken Helgeland. Konferansen gir nye impulser, faglig påfyll og inspirerer deltagerne til å strekke seg mot nye mål.

Konferansen ble arrangert på Spektrum og var fulltegnet. På årets inspirasjonsdag deltok NAV Servicesenter med 6 medarbeidere.

«Nytt perspektiv på kommunikasjon og ledelse» med Pellegrino Riccardio

«Hvis det ikke er umulig, så må det være mulig» med Live Landmark

«Æ har rett» med Trine Lise Olsen

Service i sentrum – 15.oktober 2015

Service i Sentrum ble arrangert for første gang i 2015, og er et resultat av et samarbeid mellom offentlige og private bedrifter i Helgelandsregionen. Målet er å sette fokus på Service og Helgeland på kartet som «best på service i Norge». Konferansen var rettet mot de som jobber med service til daglig, og ble en fagdag med faglig påfyll og erfaringsdeling i Meyergården Spektrum.

NAV Servicesenter deltok med 40 medarbeidere, totalt deltok 205 stykker fra hele Helgeland.

 

Programmet var bredt sammensatt med innledere fra Statens Innkrevingssentral, Brønnøysundregistrene og EVRY Card Services. Det var også gode muligheter for erfaringsutveksling i Cafedialogen.

«Fremtiden er digital» med professor ved NTNU Arne Krokan.