Å arbeide på NAV Servicesenter skal være positivt for helse og velvære. Vi står sammen om å få et best mulig arbeidsmiljø og forebygge negative helsefaktorer. //

Nærværsarbeid

På NAV Servicesenter (NSS) snakker vi internt om nærvær, ikke sykefravær. Nærværsarbeid handler om å fokusere på det som skaper trivsel på arbeidsplassen og å dyrke dette, framfor å fokusere på hva som fører til sykefravær.

Å arbeide på NAV Servicesenter skal være positivt for helse og velvære. Vi står sammen om å få et best mulig arbeidsmiljø og forebygge negative helsefaktorer.

På NAV Servicesenter legges forholdene til rette for at medarbeiderne kan ta vare på helsen selv om ansvaret ligger hos den enkelte, både hjemme og på jobb.

Vi tar vare på medarbeiderne også når helsen svikter. Ved behov legges forholdene til rette slik at vi skal kunne velge nærvær framfor fravær.

I bunn for et høyt nærvær ligger et godt arbeidsmiljø. Dette jobber vi for å ha hver «hverdag». I tillegg til gode hverdager, gjennomfører vi også en del andre aktiviteter som løfter oss rent arbeidsmiljømessig.

Vår målsetning er et snitt på 95 % nærvær pr måned.

 

POSITIVT


Nærværsresultater NAV Servicesenter :

     

92,50 %

2015

94,08 %

2012

94,50 %

2014

94,01 %

2013