NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. //

Årsverk 2015

Ved utgangen av 2015 var bemanningen på 107 årsverk fordelt på 116 ansatte, inkludert en lærling. Av de 116 ansatte var vi 82 kvinner og 34 menn.
Gjennomsnittsalderen er 46 år.

Aldersfordeling

20-29: 4
30-39: 25
40-49: 50
50-59: 29
60+: 9

Rekruttering

De 4 siste som ble rekruttert på slutten av 2014 hadde oppstart februar 2015. I tillegg ble det søkt etter ny avdelingsdirektør via NAV Kontaktsenter.

Turnover

NAV Servicesenter har lav turnover. I 2015 sluttet 1 person.

Ledelse/stab

Vi har en flat organisasjonsstruktur og ledelse/stab utgjør 6 %.

Mangfold

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. I 2015 hadde 7 % av de ansatte utenlandsk bakgrunn.

Lærebedrift

NAV Servicesenter er godkjent som lærebedrift i Kontor- og Administrasjonsfaget.
NAV Servicesenter har en person på lærlingeplass.