Ann Kristin F. Stenersen

Fødselsår:1959
Begynte i jobben: 2013
Arbeidsoppgaver: Arbeidsgivertelefonen.
Bra med NAV Servicesenter: Masse! Veldig godt arbeidsmiljø, hyggelig tone mellom kolleger og ledelse, og jeg føler meg veldig godt mottatt og ivaretatt i mitt første år her. Kunne nevnt så mye mer!
Favorittsted på Helgeland: Handnesøya, der vi har hytta.

 

Marlys Paulsen

Fødselsår: 1949
Begynte i jobben: 1994
Arbeidsoppgaver: European Employment Services.
Bra med NAV Servicesenter: Variasjon. Det er lagt opp til atfolk skal ha flere arbeidsoppgaver, noe som passer meg veldig godt. Og så er det gode parkeringsmuligheter her!
Favorittsted på Helgeland: Jeg har så mange favorittsteder her! Jeg må vel si hytta på Kalvatnet hvis jeg må velge.

 

 

Kjell Magne Kristiansen

Fødselsår: 1974
Begynte i jobben: 2008
Arbeidsoppgaver: Gjeldsrådgivertelefonen 800Gjeld. Bra med NAV Servicesenter: Arbeidsmiljøet, og fantastisk god ledelse, det gir en trygghet med å være her. Det er også godt tilrettelagt for småbarnsforeldre som av og til trenger litt fleksitid.
Favorittsted på Helgeland: Ingen spesiell favoritt, i fasen som livet er i nå så er jeg veldig hjemmekjær.

 

 

Anne Rita Hovd

Fødselsår: 1967
Begynte i jobben: 1991, vært med fra starten med Arbeidsformidlingens Grønne Linje som det het da.
Arbeidsoppgaver: Arbeidsgivertelefonen, og fagansvarlig for denne tjenesten.
Bra med NAV Servicesenter: Det faglige, svær og allsidig kompetanse. Og det er «alle mann alle» her, både kolleger og ledelse jobber sammen, og vi leverer! Og veldig godt arbeidsmiljø.
Favorittsted på Helgeland: Straumbygda, der jeg bor.

 

 

Torstein Evensen

Torstein Evensen

Fødselsår: 1969
Begynte i jobben: 1992
Arbeidsoppgaver: Avdelingsleder, og ansvar for fagområdene 800Gjeld og Brukerstøtte Fagsystemer.
Bra med NAV Servicesenter: Veldig ordnede og ryddige forhold,velfungerende arbeidsplass. Bra miljø mellom folk på alle nivå, det er viktig. Og vi fornyer oss stadig, det skjer spennende endringer hele tiden.
Favorittsted på Helgeland: Må vel si Bjerka der jeg bor, men det kunne vært hvor som helst på fjellet, eller hvor som helst på en av øyene på kysten. Det er fint mange plasser!