Historikk

NAV Servicesenter (NSS) ble startet 24. juni 1991,
den gang som Arbeidsformidlingens grønne linje (AGL).
Arbeidsformidlingens grønne linje ble startet for å:

  • Gi arbeids- og utdanningssøkende en profesjonell informasjonstjeneste
  • Lette telefonpresset ved arbeidskontorene

Tjenesten ble startet som et arbeidsmarkedstiltak (AMO) og sysselsatte ved oppstart 15 personer, av disse er det forøvrig fortsatt sju som jobber ved NSS. Etter ca. 1 ½ mnd med kursing fikk telefontjenesten sin oppstart 5. august 1991. Fra og med da ble det mulig å ringe et landsdekkende grønt telefonnummer for å få informasjon om ledige stillinger, arbeidsmarkedsopplæring, studieretninger og ledige plasser i videregående skole. Fra august 1992 ble tjenesten utvidet med enkel regelverksinformasjon om dagpenger, samt informasjon om utfylling av meldekort.

Erfaringene de første årene viste at tjenesten fungerte etter hensikten. Brukerne reagerte positivt på god service, og ble mer aktive som arbeidssøkere med økt tilgjengelighet på informasjon.
Siden oppstart av denne tjenesten og frem til der hvor vi er i dag, med de to selvstendige enhetene NAV Servicesenter (NSS) og NAV Økonomi Stønad (NØS) samt fire personer tilhørende direktoratet, har mye skjedd. Det hele kan betegnes som et «lite eventyr», 15 medarbeidere har blitt til vel 240.

Dette har ikke kommet av seg selv. Det er mange faktorer som har medvirket, men det er ingen tvil om at gode leveranser i form av høy kvalitet og service fra første stund har vært hovedårsakene. I tillegg ble det tidlig etablert en organisasjonskultur hvor det ble tatt et kollektivt ansvar for resultatene.

Kort om NAV Servicesenter

1991

Startet 24. juni 1991 som et AMO-kurs med 14 personer og daglig leder.
5. august ble Arbeidsformidlingens grønne linje åpnet for innringere.

1992

Gro Harlem Brundtland kunngjorde etablering av en sentral meldekortsentral i Mo i Rana.
I september startet nok et AMO-kurs, denne gang knyttet til stillingsregistrering.

1993

Endret navn til Arbeidsmarkedsetatens Servicesenter. I løpet av året ble vi landsdekkende også på stillingsregistrering.

1995

Arbeidsmarkedsetatens Servicesenter har 86 årsverk fordelt på Grønn linje og Meldekortsentralen, begge avdelingene er organisert med leder og fire grupper.

1997

Omorganisering av ressurser gir Grønn linje 5 grupper og Meldekortsentralen 2 grupper.

1999

Vi registrerte 265 000 stillinger.

2000

Bedriften omorganisert, det ble etablert tre seksjoner
og vi endret navn til Aetat Servicesenter.

2001

Fagsystemet Arena ble offisielt lansert i april.
Aetat overtok driftsansvaret for Arena 1. juli.

2002

Fra mars fikk vi ansvaret for utbetaling av ytelser, og økonomisystemet
Abetal så dagens lys.

2004

3. mai ble selvbetjeningsløsningen på www.aetat.no lansert.

2005

Stor økning i telefonhenvendelsene, 266 824 telefoner ble besvart.
Årets store reform førte til at en stor del av meldekortene nå kom
elektronisk, og dette bidro til behov for bare ca 1 årsverk til å behandle
meldekort, mot tidligere 40 årsverk.

2006

NAV-reformen; 1. juli var Trygdeetaten og Aetat historie.
Vi byttet navn til NAV Servicesenter (NSS).

2007

Vi omorganiserte fra 3 til 5 seksjoner.

2009

Vi er nå 174 ansatte ved NAV Servicesenter.

2010

I april forlot vi Gulbygget i Mo Industripark
og flyttet til nye lokaler i Mellomvika 5.
1. oktober ble vi delt i to enheter, NAV Servicesenter
og NAV Regnskap Mo i Rana.

2011

Vi feirer 20 år med 230 ansatte i Mellomvika 5, 110 av disse er ansatt ved NAV Servicesenter.

2012

NAV Kontaktsenter ble tildelt Kundeserviceprisen for offentlig sektor.

2013

NAV Servicesenter ble godkjent som lærebedrift og fikk sin første lærling.

2014

NAV Servicesenter bidrar til at NAV nå også er tilgjengelig i sosiale media.

2015

800GJELD betjente 10 037 henvendelser på Chat.