Byen har rike kompetansemiljøer innen industrifag, data, utdanning og kultur. //

Polarsirkelbyen Mo i Rana

Fakta om Mo i Rana:

Rana er den tredje største kommunen i Nord-Norge med ca. 26.000 innbyggere. Næringslivet består av mer enn 1.600 bedrifter. Mo Industripark er en av Norges desidert største industriparker, med over 100 bedrifter, med norske og utenlandske eiere.

Byen har rike kompetansemiljøer blant annet innen industri, offentlig sektor, data og kultur. Campus Helgeland i Mo i Rana åpnet den 20. august 2013, og har studietilbud fra universitet og høyskoler som er samlokalisert med flere spennende aktører innen kompetanse og næringsliv.

Nasjonalbibliotekets avdeling med mer enn to hundre ansatte og Nordland teater er store kulturbedrifter i byen.

Mo i Rana er kommunikasjonssenter på Nord-Helgeland, med jernbane, europaveiforbindelse nord-sør og øst-vest, en av landets største havner og det jobbes med å etablere ny storflyplass, Polarsirkelen lufthavn.

Med nærhet til fjell og hav finnes det gode muligheter til rekreasjon, jakt og fiske. Det finnes også mulighet for å spille golf, se på billøp på Artic Circle Raceway og mye mer. Rana har et fantastisk festivaltilbud gjennom hele året, der det er mulighet for å få med seg musikk og teater. Trænafestivalen er en kjent festival langt ute i havet, besøkt av reisende fra inn- og utland.

Linker

Foto: Familieglede/Fredrik Holmin
Foto: NBR/Kjetil Iversen
Foto: Malin Arnesson