Litt om NAV

  • Det jobber om lag 19000 mennesker i NAV. Av disse er 5000 kommunalt ansatt og 14000 statlig ansatt
  • NAV betjener årlig 2,8 millioner brukere.
  • Mer en 50 ulike stønader forvaltes av NAV

NAV sine hovedmål:

  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • Et velfungerende arbeidsmarked
  • Rett tjeneste og stønad til rett tid
  • God service tilpasset brukeren sin forutsetning og behov
  • En helskaplig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
Organisering ved NAV Servicesenter
Fagområdene ved NAV Servicesenter
Hvor er vi i NAV familien?