All begynnelse er vanskelig. //

800Gjeld

800Gjeld er et lavterskeltilbud som gir hjelp til selvhjelp for brukere som har fått økonomiske problemer, eller står i fare for å få det.

800Gjeld har som mål å være første kontaktpunkt i NAV når det gjelder økonomisk rådgivning.

Våre veiledere gir råd og veiledning til brukere som er kommet i en vanskelig privatøkonomisk situasjon. Det kan være at brukeren har påtatt seg for mye gjeld, eller har opplevd endringer i livs- og inntektssituasjon som påvirker evnen til å betale sine gjeldsforpliktelser.

Rådgivningstjenesten er landsdekkende og lett tilgjengelig for publikum. Tjenesten er et effektivt hjelpemiddel og et viktig supplement til det arbeidet som gjøres av NAV-kontorene og gjeldsrådgiverne i kommunene.

Eksempler på konkret hjelp kan være tips for å sette opp husholdningsbudsjett og hjelp til å fylle ut skjema for å foreslå nedbetalingsplan for kreditorer.

Vi er opptatt av kompetanse og kvalitet i våre tjenester, derfor har de som betjener telefontjenesten bygd på sin allerede gode kompetanse med et høgskolestudium i gjeldsrådgivning.

I fra starten av 2015 ble også tjenesten lansert på Chat og vi fikk 10 037 henvendelser her.

Nøkkeltall

7 021

Betjente henvendelser telefon

Servicegrad: 70 % av henvendelsene ble besvart innen 30 sekunder

10 037

Betjente henvendelser Chat