En SMS-undersøkelse fra NAV Kontaktsenter viser at stadig flere får svar på det de lurer på når de ringer arbeidsgivertelefonen. //

Arbeidsgivertelefonen (55 55 33 36)

Tjenesten samler de mest etterspurte tjenestene fra arbeidsgivere og leger/behandlere på ett nummer. I størst mulig grad skal alle henvendelser fra arbeidsgivere løses ved første kontakt.

Arbeidsgivertelefonene er inndelt i fire tastevalg og ved NAV Servicesenter besvarer vi henvendelser på to av dem.

Nøkkeltall

   

216 175

Betjente  henvendelser

56 %

besvart innen 30 sekunder 

 

 

Tastevalg 2 - Oppfølging, tilrettelegging og sanksjon

Veilederne på arbeidsgivertelefonen har spesiell kompetanse innen sykefraværsoppfølging. Det veiledes omkring forebygging av sykefravær, oppfølgingskrav, tiltak og muligheter for videre aktivitet og IA. Tjenesten gir også teknisk brukerstøtte for selvbetjeningsløsninger knyttet opp til sykefraværsoppfølging.

I tillegg har vi en egen telefontjeneste «Raskere Tilbake», som er et tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær. Det omfatter tilbud fra NAV og Spesialisthelsetjenesten. Den landsdekkende telefontjenesten informerer om tiltakene og hjelper bedriften til å avklare spørsmål rundt dette.

Tastevalg 3 - Rekruttering, permittering og arbeidsrettede tiltak

Veilederne besvarer henvendelser om rekruttering av nye ansatte i bedrifter, spørsmål knyttet til permittering av arbeidstakere, og hvordan NAV kan bistå med tiltak knyttet til å komme tilbake i jobb, eller beholde jobben. Når det gjelder rekruttering veileder vi arbeidsgiverne som benytter selvbetjeningsløsningene på nav.no. I tillegg til å gi tilgang til bruk av CV-basen på www.nav.no, formidler vi også direkte kontakt med lokalt NAV-kontor.

Selvbetjeningsløsningen for arbeidsgivere

Vi veileder også arbeidsgivere i bruk av selvbetjeningsløsningen. Blant annet registrering av bedrift, legge inn ledige stillinger, søke i CV-basen og informasjon om utfylling av aktuelle skjema. Alle arbeidsgivere som ønsker å benytte CV-basen på nav.no må søke om godkjenning.

Vi gir også bistand ved bruk av statistikkportalen for leger.

 

Nøkkeltall totalt

   

Betjente henvendelser for Tastevalg 2

oppfølging av sykemeldte og sanksjoner

64 057

henvendelser totalt

56 %

besvart innen 30 sekunder

Betjente henvendelser for Tastevalg 3

Rekruttering, permitering, tiltak

52 642

henvendelser totalt

61 %

besvart innen 30 sekunder   

SBL-telefonen som gir brukerstøtte og autorisering for CV-basen til NAV

2 107

henvendelser totalt

59 %

besvart innen 30 sekunder