Lege og behandlertelefonen (55 55 33 36)

Tjenesten ble etablert mai 2014. Veilederne på Lege-/Behandlertelefonen har spesiell kompetanse innen sykefraværsoppfølging, og besvarer henvendelser fra leger og behandlere fra hele landet. Her får lege/behandler svar på sine spørsmål om oppfølging og regelverk knyttet til sykefraværsoppfølging, utfylling av skjema og blanketter, tiltak og virkemidler. Tjenesten gir også veiledning og informasjon omkring elektronisk innsending av dokumenter/dialogmeldinger via EPJ.

I tillegg har tjenesten ansvar for brukerstøtte for leger og helsepersonell hvor vi yter teknisk brukerstøtte for elektronisk innsending av dokumenter/dialogmeldinger via EPJ.

Nøkkeltall

 

99 354

Betjente henvendelser

 

54 %

Besvart innen 30 sekunder