NAV Servicesenter EURES

NAV Servicesenter EURES (NSSE) er et samarbeid mellom arbeidsformidlingene i EU- og EØS-land, og har eksistert siden 2008. Telefon og e-mail tjenesten ble opprettet for norske arbeidsgivere som ønsker å rekruttere fra utlandet, og for å ta seg av henvendelser fra arbeidssøkere både i inn- og utland.

Tjenesten består i dag av seks personer som betjener tre årsverk i EURES funksjon. Fem har status som EURES rådgivere, og den sjette tar nå denne utdannelsen via EU.

NSSE er den nasjonal kontaktpunkt for EURES i Norge, og besvarer henvendelser både via telefon og e-post. I tillegg registrerer våre medarbeidere ledige stillinger som blir formidlet via EURES-nettverket. NSSE betjener CHAT henvendelser via EURES Portalen hver fredag, og er en viktig støttefunksjon for EURES rådgiverne som er en del av NAV i hvert fylke.

Det kommer også en del henvendelser fra utenlandske borgere som fyller vilkårene for ytelser fra Norge, og henvendelser fra arbeidskraft og arbeidsgivere i land utenfor EU.

NAV Servicesenter EURES har hatt et driftsmessig stabilt år.

I løpet av 2015 har NSSE deltatt på flere fagmøter for EURES nettverket i Norge. Fire av medarbeiderne har gjennomført EU-rådgiver utdanning og blitt godkjent som EURES rådgiver i løpet av 2015.

 

 

Nøkkeltall

3 065

Betjente henvendelser

4 215

Besvarte e-post

6 244

Registrerte stillinger

85 %

 

besvart innen 
30 sekunder