Det er aldri for sent å bli det du kunne ha vært. //

Stillingsdatabasen nav.no

NAV Servicesenter (NSS) har ansvar for å registrere alle offentlig utlyste stillinger i Norge. Alle annonsene som lyses ut i landets aviser og tidsskrifter blir registrert hos NSS. Det mottas også annonser direkte fra arbeidsgiver via e-post og elektronisk dataoverføring.

I tillegg godkjenner NSS annonser registrert av arbeidsgivere via www.nav.no NSS har jobbet med elektronisk dataoverføring en stund, og på sikt er målet å få inn de fleste annonsene på denne måten.

Det er et krav at annonsene som publiseres på NAV sin nettside skal fylle bestemte vilkår for tjenesten. Bruken av www.nav.no har vært stabil de siste årene, og selv om det stadig dukker opp nye tjenester på nettsiden, så er det fortsatt stillingsbasen som er desidert mest besøkt.

Kompetansearbeid

For å ha en høy kvalitet på stillingsregistrering og for å effektivisere tjenesten gjennomfører vi jevnlig kvalitetskontroller.

Framover er målet å jobbe for at utvikling av stillingsbasen skal prioriteres mer i moderniseringsløpet for NAV. For å nå målet med «Arbeid først», så er det viktig at også tjenestene for arbeidsgivere kommer med i utviklingen av fagsystemene.

I februar 2015 ble det startet et prosjekt: Plattform for arbeidsmarkedet (PAM), der NAV Servicesenter deltar med sin kompetanse.

Viser utviklingen i antall utlyste stillinger fra 2007 og frem til nå. 2007-2008 var rekordår
Nøkkeltall stillingsregistrering

116 319

Registrerte stillinger
fra aviser/tidsskrifter
og e-post.

41 135

Godkjente stillinger
registrert av arbeids-
givere på nav.no.

16 062

Stillinger overført og
godkjent via XML.

0,06 %

Reklamasjoner.