Å si sannheten, selv om den er vanskelig, er god service. //

 

Teknisk brukerstøtte nav.no

Litt om tjenesten

Dette er en telefontjeneste som gir teknisk brukerstøtte på etatens nettsider www.nav.no. Vi veileder brukerne blant annet om de har behov for teknisk hjelp når det gjelder pålogging og bruk av NAV sine selvbetjeningsløsninger.

Kompetansearbeid

Veilederne på teknisk brukerstøtte har over tid målrettet jobbet med god brukerservice og hatt fokus på god kvalitet i samtalene og hva dette betyr for brukeropplevelsen. Dette har gitt resultater, hvor både undersøkelser og tilbakemeldinger gir signaler om at vi leverer godt. For å sikre høy kvalitet i samtalene gjennomføres det jevnlig ulike kvalitetstiltak. De mest benyttede er medlytt og fagmøter.

Nøkkeltall

65 897

betjente henvendelser

19 430

besvarte e-post

64%

av henvendelsene ble
besvart innen 30 sekunder